V bližini hiše Luseo, v severozahodnem kotu rezervata, je prisoten travnik, ki se je razvil na starem polju lucerne (Medicago sativa). Danes na travniku rastejo številne rastlinske vrste, zlasti trave, kot so nasršena stoklasa (Bromus squarrosus), trstikasta bilnica (Festuca arundinacea), navadna pasja trava (Dactylis glomerata) in volnata medena trava (Holcus lanatus). Travnik prečka več odtokov, v katerih voda teče z območja, ki je bilo pred kratkim preplavljeno s sladko vodo iz arteškega vodnjaka. Delno zaprtje odtokov je dalo prednost rastlinskim vrstam, ki so povezane z močvirskim okoljem, kot so navadni trst (Phragmites australis) in veliki trpotec (Plantago altissima), ter ustvarilo optimalne pogoje za prisotnost močvirske sklednice (Emys orbicularis).

Travnik se upravlja z letno košnjo v poznem poletnem / jesenskem obdobju in drobljenjem trstičja, ki se razvije vzdolž drenažnih kanalov. Pozimi je to območje pomembno za vrste, kot so bobnarica (Botaurus stellaris) in siva gos (Anser anser).