Deželni naravni rezervat Valle Cavanata je bil ustanovljen z deželnim zakonom št. 42 z dne 30. septembra 1996. Rezervat vključuje poleg ribogojnice Valle Cavanata tudi Kanal Averto in gozd, ki ga obdaja. Nahaja se na vzhodnem delu gradeške lagune, del te je bil pregrajen, opremljen z nastavljivimi kanali, ki komunicirajo z morjem, in preoblikovan v ribogojnico, ki je delovala do leta 1995. V severnih jadranskih lagunah je človek spremenil naravno okolje; ribogojnice, ki so tako nastale, imajo posebno vrednost. Izraz »valle« izhaja iz latinskega vallum – nasi, zid. To so plitva območja lagune z blatnimi ravninami in nasipi, zajezena in hidravlično izolirana so od okoliških voda, uporabljajo jih za ribogojstvo. Optimalen nivo vode v ribogojnici se vzdržuje z nastavljivimi zaporami.

Valle Cavanata je danes s svojimi 250 hektarji ena največjih ribogojnic v gradeški laguni, čeprav dandanes predstavlja le del ombočja, ki je bilo zagrajeno na območju lagune in močvirja, ki je bilo tu prisotno od dvajsetih let 20. stoletja dalje, ko so se začela velika izsuševanja. Valle Cavanata je bila v tridesetih letih 20. stoletja popolnoma zajeznjena in je postala ribiško in lovsko območje, s površino približno trikrat večjo od sedanje. V istem obdobju je bilo ozemlje vzhodno od današnje ribogojnice obnovljeno za kmetijske namene, s čimer so se zmanjšala močvirnata območja, Kanal Averto, starodavna veja Soče, pa je bil preoblikovan v prelivni kanal za izsuševanje, ki so ga poimenovali »della Vittoria«. V petdesetih letih prejšnjega stoletja so bila na območjih severno od ribogojnice dokončana sanacijska dela, ki so drastično zmanjšala njeno površino in ji dala sedanjo velikost. Po poplavah leta 1965 in 1966 je bil okrepljen nasip pri morju, zaprt je bil Kanal Averto in urejena sedanja plaža.

Valle Cavanata je po Ramsarski konvenciji priznana kot ombočje mednarodne vrednosti, zlasti kot habitat vodnih ptic z odličnim potencialom za postanek in gnezdenje številnih vrst ptic. Doslej je bilo popisanih več kot 260 vrst ptic.

Simbol rezervata je siva gos (Anser anser), ki je bila ponovno uvedena leta 1984 in se od leta 1987 redno tu razmnožuje in katere populacija danes šteje okoli sto posameznikov.

Od leta 1995 so bile vse dejavnosti, povezane z rejo rib, dokončno ukinjene in vdrževanje vodostaja je bilo reorganizirano predvsem za izboljšanje pogojev za življenje ptic.

Deželni naravni rezervat Valle Cavanata je bil skupaj z Banco della Mula di Muggia leta 1998 predlagan kot območje, pomembno za skupnost (Posebno ohranitveno območje inposebno območje varstva). Ta območja so predvidena z Direktivo 92/43 ES, znano tudi kot Direktiva o habitatih, in Direktivo 2009/147/ES, znano tudi kot Direktiva o pticah. Direktiva o “habitatih” od držav članic Evropske unije zahteva, da na svojem ozemlju opredelijo območja, ki gostijo živalske in rastlinske vrste ter habitatne tipe, ki so navedeni v prilogah direktive. Njihovo ohranjanje velja je prednostnega pomena na evropski ravni. Območja, ki so pomembna za skupnost, so del evropske mreže zavarovanih območij, imenovane Natura 2000.