Visoka okoljska raznolikost in zmanjšana človeška motnja, omejena na rob rezervata, spodbujata obstoj velikega števila vrst z zelo različnimi ekološkimi potrebami.

Med živalskimi skupinami so nedvomno najbolj zastopane ptice (približno 240 vrst), zlasti vodne, med katerimi v zimskih mesecih prevladujejo različne vrste rac (mlakarice, konopnice, dolgorepe race, race žličarice, sivke, rjavke itd.) in ponirki; v pomladnih in poletnih mesecih pa čaplje (velike bele, sive, rjave in male čaplje) in pobrežniki. Na območju večkrat opazimo tudi ptice ujede, kot je rjavi ljun, in nekaj parov labodov grbcev, pa še sive gosi. Občasno so v rezervatu prisotni tudi številni plamenci.

Največ različnih vrst običajno opazimo aprila, med spomladansko selitvijo, največ osebkov ptic pa v zimskih mesecih.

Omembe vredna je tudi prisotnost sesalcev (srn, merjascev, jazbecov, lisic in zajcev), pa tudi dvoživk, plazilcev (močvirskih sklednic, kobrank, beloušk) in rib.

Med posebnostmi zadnjih let, ki povečujejo naturalistično vrednost zavarovanega območja, omenjamo: gnezdenje polojnika, navadne čigre, rečnega galeba in duplinske koyarke ter prisotnost v določenih obdobjih številne skupine plamencev.