V Naravnem rezervatu Valle Cavanata že leta deluje postaja za ulov in obročkanje v znanstvene namene.

Obročkanje je raziskovalna tehnika, ki temelji na individualnem označevanju ptic in predstavlja eno najučinkovitejših metod za preučevanje biologije, ekologije, vedenja, gibanja, produktivnosti prebivalstva in njegove demografije.

Mreža nadzornih postaj, ki jo usklajujejo Nacionalni centri, je osnova za upravljanje dejavnosti obročkanja v Evropi, kjer EURING (evropski organ za obročkanje) zagotavlja učinkovito sodelovanje.

Postaja deluje v okviru projekta MonITRing, ki ga koordinira ISPRA (Višji inštitut za varstvo okolja in raziskave). Dejavnosti izvaja osebje, posebej usposobljeno in pooblaščeno s strani Dežele, z rednimi srečanji, ki se odvijajo čez celo leto približno vsakih deset dni in s standardiziranimi operativnimi metodami. Ta projekt krepi znanja o pticah in omogoča pridobivanje pomembnih informacij o vlogi Naravnega rezervata Valle Cavanata kot zakladnice biotske raznovrstnosti.

V obdobju 2009–2019 je bilo na postaji ujetih več kot 5.700 posameznikov, ki pripadajo več kot 66 različnim vrstam.