O biotski raznovrstnosti in pomenu njenega ohranjanja se veliko govori. Toda ali natančno vemo, kaj je biotska raznovrstnost? Kakšne grožnje ji pretijo? In kaj se […]