Čaplje in z njimi povezane vrste, kot so ibisi, žličniki in kormorani, so znana skupina kolonijskih vodnih ptic. V Italiji od sedemdesetih let prejšnjega stoletja redno obiskujejo gnezditvene kolonije, imenovane garzaie, da bi preverili, katere vrste so se tam naselile in koliko je gnezdečih parov. Zadnji nacionalni popis je bil opravljen leta 2023, v Furlaniji-Julijski krajini pa je bilo spremljanih 17 garzaie, v katerih je bilo prisotnih 9 vrst in skupaj več kot 2000 gnezdečih parov. Med ekskurzijo bomo obiskali garzije v dolini Cavanata in opisali rezultate te raziskave.