MI7 – Evritermna in evrihalina lagunska biocenoza

Ta habitat zajema obalne vode s spremembami v slanosti in globini, ki so povezane z morskim dotokom, temperaturo in padavinami. Čeprav so v stiku z morjem, so te vode zaščitene z naravnimi obalnimi pasovi, včasih pa tudi z umetnimi nasipi, kot v primeru ribogojnic. Gre za prednostni habitat.

CA2 – Vegetacija z diploidnimi osočniki na blato-glinastih slanih tleh s poletnim izsuševanjem

Pionirske rastline, na primeri osočnik (Salicornia sp.), naseljujejo tla, kjer druge vrste težko uspevajo, saj so letne vrste, ki naseljujejo gola tla. Ta habitat vključuje tako osočnike, ki imajo raje močno poletno izsuševanje, kot tiste, ki imajo raje vlažna tla, ki se ne izsušijo.

CA9 – Vegetacija na slanih tleh z mesnatimi grmovnicami

Gre za vegetacijo, kjer prevladujejo majhne mesnate grmovnice družine Chenopodiaceae, ki lahko prenašajo močno poletno sušo in visoke koncentracije soli.

CA10 – Vegetacija z Elytrigia atherica (=Agropyron pungens) na bogatih nitratih peskokritih tleh

Ta habitat je omejen na polslana in slana okolja, zanj je značilna prisotnost visokih trav, med katerimi so najbolj razširjene Elytrigia repens in Elytrigia atherica. Pogosto predstavlja prehodno fazo med subhalofilno naravno vegetacijo in grmovnicami Amorpha fruticosa.

UC1 – Močvirna vegetacija sladkih voda, kjer prevladuje Phragmites australis

Habitat UC1 predstavlja skupnosti, kjer prevladuje trstika Phragmites australis, ki v najbolj tipičnih primerih tvori pasove, ki ločujejo vodno vegetacijo od grmovja in dreves. Trstika je vrsta s precej široko ekologijo, vendar ta habitat predstavlja situacije, kjer so tla skoraj vedno namočena s sladko vodo in kjer so prisotna tudi obdobja potopitve. Čeprav ni habitat v interesu skupnosti, je za mnoge živalske vrste zelo pomemben.

UC2 Močvirna vegetacija somornic, kjer prevladuje navadni trst Phragmites australis

Solnat trstenjak predstavlja precej nenavadno življenjsko okolje, ki se razlikuje od sladkovodnega okolja tako po svoji rastlinski sestavi (prevladuje navadni trst, ki ga spremljajo halofilne vrste, kot so morski trst Juncus maritimus, grmičasti nesliček Arthrocnemum fruticosum in zlati travnik Inula crithmoides) kot tudi po nižji vitalnosti samih trstov. Barva solnatega trstovja je manj živahna in bolj rumenkasta, nikoli pa ne doseže bujne rastne faze, čeprav visok odstotek posameznih rastlin cveti.